Be Entrepreneurial with the experts!

AM-IT brengt overzicht en structuur tijdens de chaos van reorganisaties

Tijdens zo’n reorganisatie staat de organisatie onder grote druk. De mensen zijn bezorgd om hun positie en hun baan, maar ook om de continuïteit van de systemen en processen waar ze trots op zijn. Dit leidt maar al te vaak tot weerstand en terughoudendheid.

En om het nog uitdagender te maken, tracht iedereen vanuit zijn belang de beslissingen te beïnvloeden om de belangen van hun groep te behartigen.

Inmiddels tikt de klok gewoon door…….

Veelal lijken beslissingen op het strategische niveau kraakhelder. Maar nu moet men door de weerstand heen en moet de strategische richting ook worden geëffectueerd. Vaal met forse aanpassingen in de operatie.

In deze fase zijn externe specialisten nodig, die de strategie begrijpen en die eigenaarschap nemen. AM-IT specialisten brengen die ervaring met zich mee.

Mergers, Acquisitions, maar ook een carve-out hebben gemeen dat uw organisatie zich gesteld ziet voor ingrijpende beslissingen qua ICT, en die moeten ook nog eens onder grote tijdsdruk worden genomen. De specialisten van  AM-IT Services brengen overzicht.

• Is een fusie of acquisitie aanstaande, maakt u zich dan zorgen over de ICT?

• Wilt u een bedrijfsonderdeel afsplitsen of vervreemden en beschouwt u de ICT als een obstakel voor een snelle afwikkeling?

 

Bedrijven in deze branches gingen u voor (Case studies zijn op verzoek verkrijgbaar)

Food

Manufacturing

Pharma

Home » Mergers & Acquisitions

Op de hoogte blijven?

5