Transform with the experts!

Wij helpen onze klanten in het verbeteren en transformeren van processen. Wij begrijpen de druk en de uitdagingen die ontstaan bij transformaties onder tijdsdruk. Vanuit onze rijke ervaring in het koppelvlak tussen proces en IT technologie hebben we een aanpak en toolset ontwikkeld die uw organisatie helpt zich snel en kost-effectief te transformeren.

Wij geloven dat IT de aanjager is voor succesvolle transformaties. Het biedt houvast: “Computers liegen niet”. In transformaties biedt IT een anker voor de mensen.

Veel organisaties kampen met de huidige complexiteit van hun ICT landschap. Met name bij fusies, overnames en afsplitsingen kan dat behoorlijk in de weg zitten. Maar ook de ICT zelf staat niet stil: door ontwikkelingen zoals Cloud en Digitalisering ontstaan vaak gemengde ICT platformen, die onderling deels overlappend zijn en niet compatibel met elkaar. Daardoor heeft uw organisatie niet voldoende slagkracht om te transformeren.

Het moet dus eenvoudiger en daar komen wij u helpen dit te realiseren. Wij geven uw organisatie slagkracht en wendbaarheid met heldere ICT ondersteund.

Verschillende situaties vragen om ICT gerelateerde ingrijpende beslissingen, welke onder grote tijdsdruk moeten worden genomen. De specialisten van AM-IT Services brengen overzicht:

• Is een fusie of acquisitie aanstaande, maakt u zich dan zorgen over de ICT?

• Wilt u een bedrijfsonderdeel afsplitsen of vervreemden en beschouwt u de ICT als een obstakel voor een snelle afwikkeling?

• Onderkent u de ‘mobile first’ trend? En ziet u die niet snel genoeg terug in uw webshop?

• Groeit uw organisatie niet snel genoeg online?

• Denkt u aan Digitale ecosystemen waarbij  de klant centraal staat met de diverse kanalen in perfecte integratie, en onderkent u de  hoge eisen die worden gesteld aan de compatibiliteit van uw systemen?

Home

Op de hoogte blijven?

5