Data Kwaliteit

apr 17, 2016

Master data moeten compleet, correct, tijdig en consistent zijn op elk moment, opdat uw processen tegen de laagste kosten mogelijk ondersteund worden. Los van het reguliere proces omtrent data management; met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, zijn er aanvullende maatregelen die genomen kunnen worden om de data kwaliteit te borgen. Een daarvan is het creëren van maatregelen m.b.t. data kwaliteit op basis van bedrijfsregels. Afhankelijk van uw bedrijfsprocessen zullen er specifieke behoeften zijn. Onze opdrachtgevers implementeerden zaken als:
  • Volledigheidscontroles op master data van materialen gebaseerd op de waarde per commerciële ingangsdatum;
  • Profit center controles gebaseerd op fabriekscode en materiaal type / materiaal groep;
  • Klant en leverancier master data controles gebaseerd op aanmaakdatum (volledigheidscheck), of per datum van de laatste order (gebruiken we nog steeds deze business partner), etc;
  • Vergelijking van Master data tussen het ERP systeem en andere systemen zoals planning, financiële consolidatie of rapportage.
En voor wat betreft tooling: naast de zeer robuuste en professionele tools op de markt vandaag (zoals Informatica Data Quality) is er verrassend veel mogelijk met eenvoudige tools zoals SE16 en Excel. Ook zijn eenvoudige controle rapporten die in SAP kunnen worden ontwikkeld tegen lage kosten, zeer effectief. Wilt u weten wat er nog meer mogelijk is of wat we voor andere opdrachtgevers hebben gedaan; neem dan contact op.    

0 reacties

Home » Data Kwaliteit

You can now take advantage from the approach as well. Interested?