Transform with the experts!

Wij helpen onze klanten in het verbeteren en transformeren van processen. Wij begrijpen de druk en de uitdagingen die ontstaan bij transformaties onder tijdsdruk. Vanuit onze rijke ervaring in het koppelvlak tussen proces en IT technologie hebben we een aanpak en toolset ontwikkeld die uw organisatie helpt zich snel en kost-effectief te transformeren.

Wij geloven dat IT de aanjager is voor succesvolle transformaties. Het biedt houvast: “Computers liegen niet”. In transformaties biedt IT een anker voor de mensen.

Veel organisaties kampen met de huidige complexiteit van hun ICT landschap. Met name bij fusies, overnames en afsplitsingen kan dat behoorlijk in de weg zitten. Maar ook de ICT zelf staat niet stil: door ontwikkelingen zoals Cloud en Digitalisering ontstaan vaak gemengde ICT platformen, die onderling deels overlappend zijn en niet compatibel met elkaar. Daardoor heeft uw organisatie niet voldoende slagkracht om te transformeren.

Het moet dus eenvoudiger en daar komen wij u helpen dit te realiseren. Wij geven uw organisatie slagkracht en wendbaarheid met heldere ICT ondersteund.

Verschillende situaties vragen om ICT gerelateerde ingrijpende beslissingen, welke onder grote tijdsdruk moeten worden genomen. De specialisten van AM-IT Services brengen overzicht:

• Is een fusie of acquisitie aanstaande, maakt u zich dan zorgen over de ICT?

• Wilt u een bedrijfsonderdeel afsplitsen of vervreemden en beschouwt u de ICT als een obstakel voor een snelle afwikkeling?

• Onderkent u de ‘mobile first’ trend? En ziet u die niet snel genoeg terug in uw webshop?

• Groeit uw organisatie niet snel genoeg online?

• Denkt u aan Digitale ecosystemen waarbij  de klant centraal staat met de diverse kanalen in perfecte integratie, en onderkent u de  hoge eisen die worden gesteld aan de compatibiliteit van uw systemen?

MERGERS & ACQUISITIONS

Herstructurering is nodig om organisaties gefocust te houden. Iedere organisatie krijgt er eerder of later mee te maken.

GO DIGITAL

Digitalisering brengt met zich mee dat de lat omtrent klant ervaring en ecommerce steeds hoger komt te liggen. Achterblijven is geen optie.

Bedrijven uit deze deze branches gingen u voor (Case studies zijn op verzoek verkrijgbaar):

Media

Food

Manufacturing

Recente blogposts

Data Kwaliteit

Data Kwaliteit

Master data moeten compleet, correct, tijdig en consistent zijn op elk moment, opdat uw processen tegen de laagste kosten mogelijk ondersteund worden. Los van het reguliere proces omtrent data management; met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, zijn er...

Lees meer
Housekeeping – data

Housekeeping – data

Naarmate de tijd verstrijkt is de werkelijkheid vaak niet langer meer in sync met de gegevens in de systemen. We hebben situaties meegemaakt bij klanten waarbij er volgens de ICT systemen nog steeds veel (en vaak zeer verouderd) materiaal op voorraad zou zijn, terwijl...

Lees meer

Home

Op de hoogte blijven?

5